Informatie voor de verwijzers

Welke cliënten verwijzen?

U kunt patiënten naar mij doorverwijzen die  last hebben van functionele stoornissen, bijvoorbeeld Prikkelbaar Darm Syndroom en andere functionele klachten, zoals SOLK of chronische pijnklachten.

Als integratieve psychotherapeut (met de achtergrond in psychiatrie) ben ik gespecialiseerd in de behandeling van de stress gerelateerde klachten: Burn-out, spanningsklachten, cliënten met emotieregulatie problemen en trauma.

Daarnaast begeleid ik cliënten met uiteenlopende problemen, behorende bij de diagnose ADHD en ADD

Hoe verwijzen?

Cliënten, die zich voor de PDS behandeling aanmelden, vraag ik een brief van de arts mee te nemen, met de PDS diagnose, of een brief die duidelijk stelt dat er geen sprake is van een ander, ernstig probleem, bijv. ziekte van Crohn, Collitus Ulcerosa of darmkanker. Brief kan niet ouder zijn dan 3 maanden.

In alle andere gevallen is geen verwijsbrief nodig.

overleg

Ik vraag ieder client of hij/zij een toestemming verlengt om contact op te nemen met de zijn of haar arts. Ik stuur dan een brief aan het begin en aan het einde van de behandeling naar de huisarts en/of de specialist. 

Als het nodig is dan zal ik informatie bij dezelfde arts opvragen.  

Mocht u direct contact met mij willen opnemen kunt u het via de onderstaande knop doen. Aangezien praktijk geen secretariaat heeft is contact via mail meest doeltreffend. Ik neem binnen 24 uur contact met u op. 

Beroepsorganisaties erkenning en vergoedingen

Als therapeut ben ik een lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBvH). De NBVH toetst en bewaakt de kwaliteit van de zorg die ik lever. Dankzij de aansluiting bij de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) val ik als de therapeut onder een onafhankelijk klacht- en tuchtrecht.
Deze twee lidmaatschapen maken ook de (gedeeltelijke) vergoedingen door de Zorgverzekeraars mogelijk, mits de cliënt een aanvullende verzekering heeft.