Cliënten kunnen mijn praktijk direct benaderen en een afspraak maken. Het is niet nodig om een verwijsbrief van de behandelend arts mee te hebben.
Uitzondering vormen de cliënten die voor de PDS behandeling zich aanmelden. Zij hebben een brief met de door de arts bevestigde diagnose, niet ouder dan 3 maanden, nodig om met de behandeling te starten. 

U kunt ook, als huisarts of een specialist, uw patiënten naar mij verwijzen. In alle gevallen kunt u rekenen, mits cliënt de toestemming daarvoor geeft, op een terugkoppeling aan het begin en het einde van de therapie. Mocht het nodig zijn dan zal ik natuurlijk ook eerder contact met u opnemen. 

Mocht u direct contact met mij opnemen kunt u het doen via een van de knopen rechts. Aangezien praktijk geen secretariaat heeft graag, bij de telefonisch contact, een boodschap inspreken. Ik bel u zo snel mogelijk terug.

download
180190R
17022
AGB code: 90104759

VERPLEEGKUNDIGE
registratie nr 79044733030

Als therapeut ben ik een lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBvH).  De NBVH toetst en bewaakt de kwaliteit van de zorg die ik lever. Dankzij de aansluiting bij de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) val ik als de therapeut onder een onafhankelijk klacht- en tuchtrecht.
Deze twee lidmaatschapen maken ook de (gedeeltelijke) vergoedingen door de Zorgverzekeraars mogelijk, mits de cliënt een aanvullende verzekering heeft.

 

Sluit Menu