Integratieve psychotherapie

De cliënt staat centraal, niet het probleem

Integratief betekent: “volledig; geheel; dingen combineren zodat deze elkaar aanvullen of een geheel vormen”.
Een integratieve psychotherapeut ziet mens als eenheid van geest, lichaam en zijn sociale omgeving. Het zal je verbazen hoe sterk het een met de ander verbonden kan zijn. Deze drie elementen zijn niet van elkaar te scheiden en beïnvloeden elkaar, positief en negatief.
Dat maakt dat het beeld van jouw klacht weleens erg ingewikkeld kan zijn. Daar hou ik ter alle tijden rekening mee. Het kan dus betekenen dat wij aan je gevoelens aandacht besteden, maar ook aan jouw voedingspatroon. Je zal zich verbazen hoe sterk een met de ander verbonden kan zijn. 

Tijdens de therapie besteed ik aandacht aan al die elementen. Ik vind het belangrijk dat jij  er achter komt hoe ze elkaar raken en met elkaar verbonden zijn. 
Integratief werken betekent ook dat ik, als de therapeut, diverse methodes en interventies tot een therapie op maat combineer. Ieder mens is uniek, daarom zijn er geen kant-en-klare oplossingen. Jij, jouw doelen en  verwachtingen bepalen in grote maten met welke interventies en methodes wij gaan werken.   
Ik vind het belangrijk dat jij je gehoord, gezien en welkom voelt.Acceptatie en respect zijn voor mij daarom de uitgangspunten en de kern van de therapeutische relatie. 
De behandeling heeft altijd als doel dat jij sterker en veerkrachtiger jouw weg kunt volgen, vertrouwend op jouw eigen voelen, weten en kunnen. 

Voor het slagen van therapie is het essentieel dat jij, als cliënt, verantwoordelijkheid neemt voor het proces. Gedurende de therapie proces streeft ik naar een zo groot mogelijke onafhankelijkheid en zelfsturing  van jou als cliënt. Zodat jij  straks zelfstandig verder kunt en op jezelf kan rekenen. Jij, als cliënt, bent de expert in jouw leven. Ik, als therapeut, help  je jouw expertise zichtbaar en beschikbaar te maken, en uiteindelijk te gebruiken.